Mount Abram Regional High School — Bell Schedules

Mt. Abram High School Bell Schedules 23/24
23/24 Regular Bell Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Period 1 8:05 AM 9:25 AM 80 min
Morning Break 9:25 AM 9:40 AM 15 min
Period 2 9:45 AM 10:55 AM 70 min
Period 3 11:00 AM 12:15 PM 75 min
Lunch 12:15 PM 12:45 PM 30 min
MT/Assembly 12:50 PM 1:10 PM 20 min
Period 4 1:15 PM 2:30 PM 75 min
23/24 Early Release Bell Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Period 1 8:05 AM 8:45 AM 40 min
Period 2 8:50 AM 9:30 AM 40 min
Period 3 9:35 AM 10:15 AM 40 min
Period 4 10:20 AM 11:00 AM 40 min
Lunch 11:00 AM 11:30 AM 30 min
23/24 Assembly Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Period 1 8:05 AM 9:20 AM 75 min
Break 9:20 AM 9:30 AM 10 min
Period 2 9:35 AM 10:45 AM 70 min
Period 3 10:50 AM 12:00 PM 70 min
Lunch 12:00 PM 12:35 PM 35 min
MT/Assembly 12:40 PM 1:15 PM 35 min
Period 4 1:20 PM 2:30 PM 70 min
23/24 2 Hour Delay Bell Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Arrive 10:00 AM 10:05 AM 5 min
Period 1 10:05 AM 11:00 AM 55 min
Period 2 11:05 AM 12:00 PM 55 min
Lunch 12:00 PM 12:35 PM 35 min
Period 3 12:40 PM 1:35 PM 55 min
Period 4 1:40 PM 2:30 PM 50 min
Mount Abram Regional High School - 1513 Salem Road, Salem Township, ME 04983 - Phone: 1 (207) 678-2701 - Fax: 1 (207) 678-2668